SEA Games 30

Đình Trọng chắc chắn lỡ SEA Games 30
06/08/2019 16:42
Kết quả của cuộc tái khám tại Singapore cho thấy trung vệ Trần Đình Trọng cần tối thiểu 9 tháng để bình phục hoàn toàn chấn thương. CLB Hà Nội công bố kết...
Đình Trọng chắc chắn lỡ SEA Games 30