world cup

World Cup còn 32 đội có phải dấu chấm hết cho giấc mơ Việt Nam?
24/05/2019 15:03
World Cup 2022 trở lại 32 đội chưa chắc đã là điều tồi tệ cho bóng đá Việt Nam. Vì thế hệ đẹp nhất, điều kiện hoàn hảo nhất của tuyển Việt Nam chỉ đến...
World Cup còn 32 đội có phải dấu chấm hết cho giấc mơ Việt Nam?
1 2